Voorwaarden

De kosten van een behandelafspraak bedragen voor psychomotorische therapie €75,- per behandeling.

In overleg wordt afgesproken wanneer u factuur ontvangt (per afspraak, maandelijks of kwartaal). Om een mogelijke vergoeding te krijgen van uw zorgverzekeraar dient u zelf de factuur in. Psychomotorische therapie valt onder de noemer ‘alternatieve geneeswijze’. PMT Den Bosch is aangesloten bij de FVB en de NFG.

Wanneer u de rekening niet tijdig betaalt, ontvangt u een herinnering. Als u hierna ook niet betaalt, dan is de praktijk genoodzaakt een incassobureau in te schakelen en zal de behandeling worden beëindigd.

Telefonische, e-mailconsulten of overleggen met derden, zoals school, betrokken hulpverleners, huisarts of bedrijfsarts, over uw behandeling breng ik niet bij u in rekening.
Indien er uitgebreide verslaglegging nodig is voor derden zijn hier wel kosten aan verbonden. Als dit nodig is wordt dit met u besproken.

Wanneer u een afspraak, om welke reden dan ook, niet na kan komen dan wordt u verzocht dit minimaal 24 uur voor de geplande afspraak door te geven, dit kan per mail of telefoon. Voor een niet tijdige afmelding worden 50% van de kosten van de behandelafspraak in rekening gebracht.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw digitale dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Zie Privacyverklaring.

Behandeling vindt plaats op eigen risico. U heeft de verplichting alle voor de behandeling relevante informatie aan uw behandelaar door te geven.

Ieder jaar kan per 1 januari tariefsverhoging plaats vinden. Deze wordt uiterlijk 1 maand van te voren aangekondigd.